Skoda Kodiaq SUV Forum banner
1 - 3 of 3 Posts

·
Premium Member
Joined
·
3,544 Posts
Välkommen till forumet Tobbe. Jag hoppas att du tycker att det är användbart. Med tanke på att de flesta medlemmar är U.K. (därför kan specifikationerna vara olika) var god fråga eventuella frågor.
If this is rubbish, don't blame me. Blame Googletranslate! :lol:
 

·
Registered
Joined
·
9 Posts
Discussion Starter · #3 ·
No that translate was really good &#x1f44d-1f3fc; And thank you
 
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top